Samarbetet som bygger förmåga att kunna agera tillsammans, forsvarsmakten.se

Finland är en prioriterad försvarssamarbetspartner och inget annat land står Sverige närmare. Samarbetet ska bygga förmåga att kunna agera tillsammans. Finland och Sverige skapar förutsättningar för samarbete även bortom fredstid om politiska beslut fattas. Under två dagar har man haft ett givande möte för att fortsätta planeringen mot dessa förutsättningar.

Chefen för ledningsstabens inriktningsavdelning Jonas Haggren, tillsammans med sin finske kollega general löjtnant Kim Jäämeri är initiativtagare till mötet, där även insatschefen, arméchefen, marinchefen, flygvapenchefen, förbandsproduktionchefen och försvarslogistikchefen deltog.

– Målet med samarbetet är att skapa förmåga och förutsättningar att kunna genomföra gemensamma operationer, i fred, kris och krig, säger Jonas Haggren. Läs pressmeddelande