BRICS Summit: More Internal Cohesion and Forward Momentum Than Expected, thewire.in

The highly anticipated XV BRICS Johannesburg summit, the first in-person since the COVID-19 pandemic, held in the midst of a very polarised world, displayed more internal cohesion than was expected, given the trust deficit between New Delhi and Beijing. Despite differences over expansion, India and China exhibited a willingness to strengthen BRICS’s global governance circuit as a just forum for trade and regulatory policy. The five BRICS nations also announced the full admission of six new countries – Argentina, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, Egypt and the UAE.

About 50 other heads of state and government attended the summit, underscoring the appeal of BRICS, which represents at its core the aspirations of developing countries for a greater role in the global financial system. […]

The New Development Bank (NMD or the BRICS Bank), is arguably the most concrete success of the grouping, with a well-designed governance system. If one compares the BRICS Bank’s cumulative disbursements of $14.6 billion by the end of 2021, to the $60 billion disbursed by World Bank in 2021, the NDB’s lending programmes are minuscule. Nevertheless, the central banks of BRICS nations seem ready to let go of the conservatism that has held back the BRICS’s lending potential. NDB started expanding its membership in September 2021 with the admission of Bangladesh, the UAE and Uruguay; subsequently, Egypt was admitted as a new member. The inclusion of Saudi Arabia as the ninth member would strengthen BRICS’s funding options, representing another deep-pocketed shareholder as the NDB assesses its ability to mobilise funds. Läs artikel

XV BRICS Summit Johannesburg II Declaration BRICS and Africa: Partnership for Mutually Accelerated Growth, Sustainable Development and Inclusive Multilateralism, gov.br

Sandton, Gauteng, South Africa, Wednesday 23 August 2023

Preamble
1. We, the Leaders of the Federative Republic of Brazil, the Russian Federation, the Republic of India, the People’s Republic of China and the Republic of South Africa met in Sandton, South Africa, from 22 to 24 August 2023 for the XV BRICS Summit held under the theme: ”BRICS and Africa: Partnership for Mutually Accelerated Growth, Sustainable Development and Inclusive Multilateralism”.
2. We reaffirm our commitment to the BRICS spirit of mutual respect and understanding, sovereign equality, solidarity, democracy, openness, inclusiveness, strengthened collaboration and consensus. As we build upon 15 years of BRICS Summits, we further commit ourselves to strengthening the framework of mutually beneficial BRICS cooperation under the three pillars of political and security, economic
and financial, and cultural and people-to-people cooperation and to enhancing our strategic partnership for the benefit of our people through the promotion of peace, a more representative, fairer international order, a reinvigorated and reformed multilateral system, sustainable development and inclusive growth. Läs dokumentet

Danska koranbränningsförbudet får inrikespolitisk betydelse för Sverige, aftonbladet.se

Oisín Cantwell, krönikör

Danmarks regering har lagt fram ett förslag om att göra det straffbart att bränna bibeln, koranen eller toran. Detta genom att kriminalisera olämplig behandling av föremål som har stor betydelse för religiösa samfund.

Justitieminister Peter Hummelgaard (S) började dagens presskonferens med att kalla koranbränningarna för ”meningslösa förolämpningar” som syftar till att sprida osämja. Ett resonemang som onekligen väcker en och annan principiell och moralisk fråga. Som exempelvis varför förolämpningar måste vara meningsfulla för att vara tillåtna.

Om det nu ens är möjligt att skilja yttranden som innehåller en mening från dem som inte gör det: något som för en människa har ett djupt innehåll kan för hennes granne vara nonsens och vem som rätt och vem som har fel är inte sällan en hopplös fråga.

Juridiskt öppnar ministernmed sin argumentation också en farlig dörr. Om det är fel att såra religiösa genom att bränna deras heliga böcker, kommer det snart att vara fel att såra dem på andra sätt. […]

Dagens besked kommer dock inte få någon omedelbar betydelse för Sverige. Den svenska regeringen stakade nämligen ut sin väg i förra veckan. En utredning tillsätts som ska se över ordningslagen. Syftet är förvisso att kunna stoppa koranbränningar, men det rör sig inte om ett generellt förbud utan en möjlighet för polisen att kunna sätta stopp under vissa omständigheter.

Även denna lösning är ett utslag av kryperi för despoter, men alls inte lika långtgående som den danska. Det danska förslaget lär sätta tryck på Sverige från en del länder, men får snarare effekt på svenskt inrikespolitiskt spel än på svensk lagstiftning.

Oppositionsledare Magdalena Andersson är på hugget och har redan hållit en presskonferens under vilken hon påpekade att Sverige är ”ensamma och i en utsatt position”.

Vad den socialdemokratiska partiledaren ville ha sagt med det klargjordes aldrig, troligen beroende på att hon själv inte visste det. Andersson uppmanade statsminister Ulf Kristersson att sammankalla riksdagens partier för diskussion och för att staka ut en väg framåt. Läs artikel

Russian inner bastion exercise overlaps into Norwegian economic zone, thebarentsobserver.com

Starting early morning on August 28, the Northern Fleet will perform rocket firing in waters north of Norway’s Varanger Peninsula. Caution messages to stay clear of a rather huge area in the Barents Sea are issued, both as Notice to Airmen (NOTAM) and Coastal Navigation warnings (PRIP).

“It may affect fisheries, ship and air traffic, and other civilian activities in the westernmost part of Russia’s exclusive economic zone (EEZ) and the easternmost part of Norway’s EEZ,” says Kristian Åtland with the Norwegian Defence Research Establishment (FFI). He says exercises by the Russian navy like this one are common in late summer, but the size now “is reasonably large.”

The areas for civilian navigation and air traffic are closed “for security reasons,” the Northern Fleet says in a press statement. Läs artikel

Man glömde ta hänsyn till förlorarna, demokraatti.fi

Efter det kalla krigets slut giorde segrarmakterna ett fel.. Och det var att de inte förstod att man måste söyt till förlaren.

Det sade Thorbjörn Jagland som inledde en diskussion under rubriken ”Utvecklingen i Europa – politika perspektiv” vid Förbundet Nordens socialdemokratiska ungdoms FNSU trafff i Norge i augusti.

Jagland konstaterade att Ukrainakriget är det sista exemplet på ett brott mot människors rättigheter. Som ett exempel nämnde han bland anna Israels yrke av Västbanken. […]

– Det fins en risk för att kriget i Ukraina inte kommer att shutta med ett fredsvatal utan med en koreen lösung där Ukraina kanske perlorar cirka tjugo procent av sina landmörden. Vi får en vapenvila som vi redan har i Georgiaen och i Moldova, sade Jagland.

– Vilka blir de geopolitika konseksena, frågade Jagland och fortsatte:

– En katastrof för Ukraina och en katastrof för Ryssland som blir en paria. De två stora vinnarna är Kina och USA. Efter Ukrainakriget är det USA som bestämmer. De östeuropeiska länderna litar bara på USA. Ryssland blir svagt men kommer inte att försvinna. Inte Heller USA kommer att försvinna. Med utgångspunkt från kriget i Ukraina har vi också fått en upprustningspiral som vi aldrig satt tidigare, säger Jagland.

Han betonade det nordiska samarbetet i NATO och EU. Finlands och Sveriges medlemskap i Nato skapar grunden för detta. Ur säkerhetspolitisk synvinkel ser de nordiska länderna kärnvapen som en oerhört viktig fråga. Läs artikel

Paasikivi: F16 öppnar dörrar – men en gräns kan ha nåtts, svt.se

[…] Från stridshjälmar och bårar till långdistansrobotar, pansarfordon och nu F-16-flyg. Stödet till Ukraina har under krigets gång kommit att bestå av allt tyngre vapen. Men det är tveksamt om det framöver blir ytterligare leveranser av nyare materiel, enligt överstelöjtnant Joakim Paasikivi.

– Det skulle i så fall vara mer kvalificerade system, F-35-plan till exempel, men det kommer de ju inte att få, säger han.

Norge, Nederländerna och Danmark har meddelat att de när förutsättningarna finns på plats kommer att leverera amerikanska F-16-flyg till Ukraina. I Sverige har bland annat Socialdemokraterna öppnat för att skicka svenska Jas Gripen till landet. […]

Oron i väst för att eskalera kriget har successivt dalat, enligt överstelöjtnant Joakim Paasiviki.

– Skälet till att leveranserna kommit etappvis är för att vi i väst jobbat med självavskräckning, att man oroats för en upptrappning, eventuellt med kärnvapen, säger han.

– För varje nytt system man skickat har det visat sig att de röda linjerna var inbillade. De ryska kärnvapenhoten har blivit allt mindre trovärdiga. De går inte att helt bortse från, men man har ropat varg för många gånger. […]

Paasikivi ser inte eventuella framtida leveranser av krigsfartyg som realistiskt av praktiska skäl. Ett av dem är en internationell överenskommelse som ger Turkiet rätt att bestämma hur många militära fartyg som får löpa in i Svarta havet.

– Konceptuellt så skulle Ukraina kunna få vad som helst men sedan finns det praktiska problem. Här är flygplan enklare. De har fått mindre båtar av USA som går att föra in via andra vägar. Läs artikel

Skjebnetime for Ukraina, klassekampen.no

På besøk i Kyiv torsdag kunngjorde statsminister Jonas Gahr Støre at Norge skal donere F-16-jagerfly til Ukraina. […]

Samtidig forbereder også Russland seg på en lang krig. Tormod Heier, professor ved Forsvarets stabsskole, tror russiske ledere i Kreml håper at de kan tære ned den ukrainske kampevnen og støtta fra Vesten.

– Den fasen krigen er i nå, er en skjebnetime for Ukraina. Hvis de ikke lykkes i å frigjøre de gjenværende områdene av landet som er okkupert, så vil frontlinjene fryse. Da tror russerne at Vesten gradvis vil gi opp og fokusere mer på egne problemer i sine egne samfunn, sier Heier.

Da Klassekampen forrige uke snakket med Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens Institutt, var hans klare vurdering at «tida jobber for Russland».Neumann brukte dette som argument for at det kanskje er nødvendig å diskutere kompromisser. Liknende utspill har kommet fra mange hold etter hvert som den ukrainske motoffensiven har kjørt seg fast. New York Times meldte nylig at tallet på døde og skadde soldater i Ukraina-krigen nærmer seg en halv million.

Frykten er at en løsning som virker dårlig nå, kan tvinge seg gjennom på et seinere tidspunkt, når ytterligere hundretusenvis av liv er gått tapt.

Også Heiers vurderinger er at en langvarig krig til syvende og sist favoriserer Russland.

– Det russerne forsøker på, er å bite seg fast langs denne tusen kilometer lange frontlinja, og satse på at lufta før eller siden går ut av den ukrainske motoffensiven. Hvis de klarer det, noe det ser ut som at de gjør, så vil det dreie krigen inn i et spor som favoriserer dem. De har mer materiell og personell å tære på, sier Heier. Läs artikel

”Nordiska länderna kan minska kärnvapnens roll i Nato”, tidningensyre.se

[…] Erkki Tuomioja, som modererade samtalet, innehade utrikesministerposten i den finska regeringen 2000-2007 och inledde med att säga att oavsett vad man tycker om Nato är det bättre att Sverige också är med nu när Finland är det, och man kan fortfarande diskutera minskad kärnvapenspridning.

Och det behövs, menar Tarja Cronberg, finsk politiker och fredsforskare.

– Kärnvapenordningen är i stor oordning. Vi har inga överenskommelser om kärnvapen, många avtal har brutits. Icke-spridningsavtalet är det sista men har inte kunnat åstadkomma något. Det är i det läget som Finland blir Nato-medlem, och Nato förblir en kärnvapenallians så länge dessa vapen existerar.

Sveriges före detta utrikesminister Margot Wallström påpekar att även de som skrivit under avtalet har fortsatt att modernisera sina kärnvapen. […]

Hon hoppas att den svenska regeringen kommer att göra samma ställningstaganden som Finland ifråga om hur man ser på kärnvapen.

– I det långa loppet kan de nordiska länderna troligen bidra till att eliminera, eller i alla fall minska, vikten av kärnvapen i Natos strategier och hur vi skriver doktrinerna.

Erkki Tuomioja lägger in en reservation mot Margot Wallströms möjligen alltför positiva bild av Finlands regering, ”det återstår att se vilken position de intar gentemot kärnvapen”. Men Norge har fått stå modell i de finska diskussionerna, tillägger han. Läs artikel

Finland och Förenta staterna förhandlar om ett avtal om försvarssamarbete, um.fi

Förhandlingar om ett nytt avtal om försvarssamarbete mellan Finland och Förenta staterna inleddes för ett år sedan och har nu förts i tre omgångar. Ett av målen i regeringsprogrammet är att slutföra förhandlingarna. Godkännandet av avtalet kräver riksdagens samtycke. Avtalet stärker Finlands säkerhet och bidrar till fullgörandet av de förpliktelser som Natomedlemskapet medför.[…]

Till sin natur kommer DCA-avtalet att vara en internationell överenskommelse som är bindande för Finland. Syftet med avtalet är att skapa uppdaterade ramar för samarbetet med Förenta staterna. Bestämmelserna i DCA-avtalet kommer i huvudsak att grunda sig på bestämmelserna om Natotruppernas ställning i avtalet Nato SOFA (Status of Forces Agreement). DCA-avtalet förtydligar spelreglerna för samarbetet och möjliggör dess fördjupande i alla säkerhetssituationer. På så sätt stärker avtalet Finlands säkerhet och bidrar till fullgörandet av de förpliktelser som Finlands Natomedlemskap medför.

DCA-avtalet tar upp praktiska frågor som gäller bland annat truppers ankomst, förhandslagring av materiel och beskattning. I avtalet kommer Finland och Förenta staterna överens om de områden till vilka samarbetet och samverkan i första hand skulle fokuseras. DCA-avtalet ger Förenta staterna möjlighet att i fortsättningen använda kongressens finansiering för eventuella infrastrukturinvesteringar i Finland. Läs artikel

26TH MEU(SOC) concludes bi-lateral training in Norway, marines.mil

Marines and Sailors of the 26th Marine Expeditionary Unit’s (Special Operations Capable), embarked on the USS Mesa Verde, with attached elements of Italian Marines from the San Marco Brigade, concluded a successful bilateral training exercise with Brigade North Norwegian Soldiers, aimed at enhancing their warfighting lethality and interoperability with our ally and partners above the Arctic Circle, from Aug. 5 – 21, 2023. Läs artikel

 

Hålla Sverige utanför krig

Utgivarna

Socialdemokraterna meddelade den 24 augusti på en pressträff att de vill att Sverige levererar JAS Gripen till Ukraina.

Magdalena Andersson gjorde ett förbehåll för att leveranser inte skall ske innan Sverige blivit medlem i Nato. Vidare skall konsekvenserna av att skicka JAS Gripen till Ukraina utredas omedelbart samt en plan tas fram för möjligheterna att kompensera det svenska försvaret för stödet till Ukraina.

Målsättningen med det svenska stödet förklarades vara att Ukraina skall vinna.

”Om vi verkligen vill att Ukraina ska vinna, då måste vi från Sveriges sida vara beredda att bidra med det bästa vi har, och det de verkligen behöver”, sade Morgan Johansson som tillsammans med Peter Hultqvist också deltog på pressträffen.

Även försvarsminister Pål Jonson är öppen för att skicka JAS Gripen-plan till Ukraina, sedan Sverige gått med i Nato.

Läs mer

Ewa Stenberg: Försvaras Sverige bäst i Ukraina? dn.se

[…] På torsdagsförmiddagen krävde Socialdemokraterna att Sverige förbereder sig för att uppfylla president Zelenskyjs önskan. Men S har två stora brasklappar.

Sverige ska först vara Natomedlem, och därmed en del av alliansens kollektiva försvar.

Möjligen finns det en baktanke om att ett Jas-löfte också skulle kunna öka de andra Natoländernas drivkrafter att förmå Turkiet och Ungern att släppa in Sverige i alliansen.

Socialdemokraternas andra förbehåll är att det ska göras en utredning om konsekvenserna för Försvarsmakten, något regeringen redan arbetar med. Det finns en rad praktiska problem som kan sätta stopp för donationen. Kan Sverige skänka också vapnen till planen och hur ska man hitta fler flygtekniker när det redan råder brist, lyder ett par av dem.

Med de förbehållen ställde sig regeringen redan på eftermiddagen bakom förslaget. ”Innan vi blir Natoallierade är det inte aktuellt att avvara några av våra Gripendivisioner”, underströk försvarsminister Pål Jonson till Ekot. Också Centern och Miljöpartiet stöder förslaget. Läs artikel