Ewa Stenberg: Försvaras Sverige bäst i Ukraina? dn.se

[…] På torsdagsförmiddagen krävde Socialdemokraterna att Sverige förbereder sig för att uppfylla president Zelenskyjs önskan. Men S har två stora brasklappar.

Sverige ska först vara Natomedlem, och därmed en del av alliansens kollektiva försvar.

Möjligen finns det en baktanke om att ett Jas-löfte också skulle kunna öka de andra Natoländernas drivkrafter att förmå Turkiet och Ungern att släppa in Sverige i alliansen.

Socialdemokraternas andra förbehåll är att det ska göras en utredning om konsekvenserna för Försvarsmakten, något regeringen redan arbetar med. Det finns en rad praktiska problem som kan sätta stopp för donationen. Kan Sverige skänka också vapnen till planen och hur ska man hitta fler flygtekniker när det redan råder brist, lyder ett par av dem.

Med de förbehållen ställde sig regeringen redan på eftermiddagen bakom förslaget. ”Innan vi blir Natoallierade är det inte aktuellt att avvara några av våra Gripendivisioner”, underströk försvarsminister Pål Jonson till Ekot. Också Centern och Miljöpartiet stöder förslaget. Läs artikel