Politisk korrekt analyse, forsvaretsforum.no

Jacob Børresen, pensionert flaggkommendør

Siste tilskudd til den etter hvert omfangsrike litteraturen om forsvars- og sikkerhetspolitiske emner her i landet, er boka «Strategisk ledelse i krise og krig − det norske systemet», Universitetsforlaget.

Redaktører er sjef operasjoner ved NAOC (National Air Operations Centre), oberst Gjert Lage Dyndal, med akademisk bakgrunn som doktor i historie og master i krigsstudier, og statsviter og førstelektor ved Luftkrigsskolen, Ann Karin Larssen. Dette er den tredje boka på ti år, og Dyndals andre, om krisestyring på norsk. […]

Formålet med boka er å informere, problematisere og bidra til opplyst debatt om det norske krisehåndteringssystemet. Og den gir en god og fyllestgjørende redegjørelse for dette systemet, hvordan det er organisert, de forskjellige aktørenes roller, og ansvars- og arbeidsfordelingen mellom dem. Et tilbakevendende tema i boka er utfordringene for effektiv tverrsektoriell krisestyring som følge av det norske statsapparatets strenge sektorinndeling. Et annet tilbakevendende tema er begrensningene på bruk av Forsvarets under ikke-militære kriser, i lys av Grunnlovens paragraf 101 (tidligere 99), og basert på erfaringene fra det såkalte «Menstad-slaget i 1931, og fra Alta-konflikten 1979-1981. […]

Det er i det hele tatt, etter mitt skjønn, en gjennomgående svakhet ved trusselvurderingene og valg av scenarier i denne boka at de er så politisk korrekte, i den forstand at drøftingen av sikkerhetspolitiske kriser er så entydig knyttet til en konflikt med Russland, og at scenarier med andre motparter er så godt som helt fraværende. En løsning hadde kanskje vært å skygge unna konkrete trusselvurderinger helt og holdent, og gjøre beskrivelsen av krisehåndteringssystemet helt generisk. Läs bokrecensionen

 

FOTNOT. Menstadslaget ägde rum under den halvårslånga arbetsmarknadskonflikten i Norge 1931 – i Sverige ”Ådalsåret”. Dåvarande försvarsministern Vidkun Quisling sände militär trupp för att skydda strejkbrytare. Efter en kortare sammandrabbning utan dödlig utgång dömdes flera strejkledare till fängelsestraff. Se vidare: no.wikipedia.org/wiki/Menstadslaget.

Freden ska säkras!

Arvid Cronenberg, överstelöjtnant, och Per Blomquist, överste 1 gr.

Tystnadens terror och en försvarsminister som manipulerar med Sveriges försvars- och säkerhetspolitik ökar avsevärt spänningen i den säkerhetspolitiska fjädern!

Sveriges säkerhet anses ofta av politikerna vara den viktigaste politiska frågan. Trots detta är den styvmoderligt behandlad i massmedia och särskilt i public service. Dagens Nyheter med en agenda från Herbert Tingstens tid sedan andra världskrigets slut styr journalistkåren, med några få undantag i provinspressen.

Journalistkåren framstår som okunnig och Mikael Holmström – tidigare sakkunnig i Svenska Dagbladet, nu i DN och ledamot i både Krigsvetenskapsakademien och Örlogsmannasällskapet – handskades minst sagt vårdslöst med sina källor i boken Den dolda alliansen, som enbart tjänade syftet att misstänkliggöra den militära alliansfriheten.

Den styrande agendan är att Ryssland hotar Sverige. Detta hot gör att Sverige, enligt krigslystna officerare, bör ansluta sig till Nato och delta i anfallskrig mot Ryssland. Rysslandshotet är historiskt betingat. Efter andra världskriget framförde dåvarande ÖB Nils Svedlund, med stöd av DN:s chefredaktör och politiska direktiv, att Sverige borde anskaffa atombomb och attackflyg riktade mot Ryssland.

Läs mer

Partene i atomavtalen: – USA har ikke grunnlag for å gjeninnføre sanksjoner, forsvaretsforum.no

Landene som fortsatt slutter opp om avtalen om Irans atomprogram, står samlet i sitt syn på at USA ikke kan gjeninnføre FN-sanksjoner mot Iran.

Etter tirsdagens møte i Wien tvitret EU-diplomat og møteleder Helga Schmid at Iran, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Russland og Kina står samlet rundt målet om å bevare Iran-avtalen, og finne en løsning som sikrer at avtalen implementeres fullt ut.

Kinas utsending Fu Cong kritiserte det han kalte USAs forsøk på å sabotere og rive i stykker atomavtalen.

– Delegatene ga uttrykk for sitt ståsted om at USA, et land som har trukket seg fra avtalen, ikke har juridisk grunnlag til å utløse prosessen med å gjeninnføre sanksjoner, sa Fu til journalister etter møtet.

– De fem landenes ståsted mot USAs forsøk på gjeninnføring av sanksjoner er viktig for å rydde veien for fremtidig samarbeid, sa Irans viseutenriksminister Abbas Araghchi til den statlige fjernsynskanalen IRIB. Läs artikel

Svar: ”Finsk-svenskt samarbete står på stabil grund”, dn.se

Gunvor Kronman, vd för konferenscentret Hanaholmen i Esbo utanför Helsingfors

I en insändare (DN den 22 augusti) uttrycker skribenten Päivi Rissanen en djup besvikelse över Finlands agerande gentemot Sverige under Coronakrisen.  Rissanen är frustrerad över sitt gamla hemland och den brist på empati hon anser att finländarna uppvisat gentemot sitt västra grannland. […]

Även svenska politiker har uttryckt sin besvikelse över Finlands hållning under coronakrisen. I maj påpekade utrikesminister Ann Linde i Hufvudstadsbladet att hon kände oro över det nordiska samarbetet medan inrikesminister Mikael Damberg i juni i samma tidning beklagade Finlands stängda gränser.

Som ett svar på kritiken konstaterade Finlands president Sauli Niinistö i en intervju med TT i juli att Finlands stängda gränser inte är mot Sverige, utan mot viruset. För att bevisa sin åsikt påpekade Niinistö att man i Finland också stängde gränsen mot Nyland, eftersom smittläget där var ett annat än i övriga landet. […]

Det finns ännu inga svar på frågan om de finsk-svenska relationerna försämrats på grund av Coronakrisen. Däremot kan man dra vissa slutsatser genom att studera en undersökning om finländarnas förhållande till Sverige som publicerades i juni i år. […)

Undersökningen utfördes innan coronaviruset slog till, men resultatet visar vägen framåt. Av de intervjuade konstaterade nämligen en majoritet, 56 procent, att de ser Sverige som den viktigaste samarbetspartnern i världen. Studien kommer inom loppet av några månader att få en uppföljning på båda sidor om gränsen. […]

Coronakrisen kan ha skapat en tillfällig nedgång i förtroendet, men de finsk-svenska relationerna står på en stabil grund som byggts upp under flera hundra år. Det krävs mer än ett virus för att på allvar knäcka den gemenskapen. Läs  insändaren

 

Russisk fly fløj ind i dansk luftrum over Bornholm, dr.dk

Episoden viser Ruslands manglende respekt for internationale spilleregler, mener Nato.

For første gang i flere år har Rusland krænket dansk luftrum ved at flyve et jagerfly over Bornholm.

Det oplyser Nato på sin hjemmeside. Episoden skete i fredags sidst på eftermiddagen, hvor et russisk Su-27-fly, der var lettet fra Kaliningrad, fløj ind over den danske grænse.

Den danske Forsvarskommadoen bekræfter over for DR Nyheder, at hændelsen fandt sted.

– Forsvarskommandoen kan bekræfte, at det danske afvisningsberedskab blev aktiveret fredag for at afvise et russisk fly i nærheden af Bornholm, men har ikke yderligere kommentarer til hændelsen, lyder det i en skriftligt udtalelse.[…]

Ifølge Nato var det et amerikansk B52-bombefly på øvelse, som opdagede det russiske jagerfly i internationalt luftrum over Østersøen, lige før det amerikanske fly nærmede sig dansk luftrum.

Det russiske Su-27-fly fulgte herefter det amerikanske fly ’et godt stykke ind i dansk luftrum’, skriver Nato. Det amerikanske fly deltog i en større øvelse med seks andre jagerfly, hvor de fløj over samtlige 30 Nato-lande på én dag sammen med 80 andre fly fra Nato-landene. Läs artikel

Russia denies NATO statement about its Su-27 fighter violating Danish border, tass.com

Earlier, NATO issued a statement that that a B52 bomber of the United States Air Force was intercepted by a Russian Su-27 fighter in international airspace over the Baltic Sea.

The Su-27 fighter, Russia scrambled to identify the US Air Force B-52H strategic bomber, was flying over the neutral waters of the Baltic Sea, without violating the Danish border, Russia’s Defense Ministry’s spokesman told reporters on Tuesday.

”The Defense Ministry has denied the statement of the North Atlantic Alliance about the violation of the Danish state border by Russia’s Su-27 fighter,” the official said.

Earlier, NATO issued a statement that that a B52 bomber of the United States Air Force was intercepted by a Russian Su-27 fighter in international airspace over the Baltic Sea. According to the statement, the Russian fighter followed the B52 well into Danish airspace over the island, committing a significant violation of airspace of a NATO nation. Läs artikel

Norge som USAs forlengede arm, steigan.no

Terje Alnes, medlem av partiet Rødt

[…] Det vakte oppsikt da den amerikanske marinen for noen dager siden publiserte bilder av angrepsubåten USS «Seawolf». Ikke bare var det 5 år siden sist den var avbildet, like oppsiktsvekkende var det at den plutselig dukket opp i en fjord nær Tromsø. Denne farkosten opererer vanligvis i Stillehavet.

USS «Seawolf» er en avansert, atomdrevet angrepsubåt, som er tungt involvert i spesialiserte etterretningsaktiviteter. Den er svært stillegående og kan ligge under den tykke isen i Arktis i lange perioder. Det gjør den ideell for å patruljere og overvåke den marine aktiviteten i Barentshavet. I følge nettstedet «The Drive», som har en underseksjon kalt «The War Zone», var publiseringen av bildene et bevisst valg for å sende et budskap til Russland. Dette bekreftes av en pressemelding fra den amerikanske marinen. […]

Men det faktum at de seks B-52 flyene kan utstyres med atomvåpen var altså ikke noe skår i gleden for forsvarssjefen. Dette er tydeligvis noe vi nå skal akseptere. Øvelsen er nr. tre i rekken i løpet av kort tid. Fredag 28. august flydde de seks B-52 bombeflyene over samtlige 30 NATO-land, der ikke mindre enn åtti allierte jagerfly vekslet på å eskorterte dem, bl.a. fire norske F-35. https://www.youtube.com/embed/7yR9iWc2bMg?version=3&rel=1&fs=1&autohide=2&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&wmode=transparent (fire norske F-35 filmet fra de amerikanske B-52 bombeflyene 28. august. Video: US Air Force). Läs artikel

Amerikansk general: – Utrygg, uprofesjonell avskjæring, forsvaretsforum.no

Hendelsen fant sted fredag 28. august, da det amerikanske flyvåpenet sendte seks B-52 bombefly, hvorav fire av dem er utstasjonert ved RAF Fairford i Storbritannia, for å fly over hvert eneste av de 30 medlemslandene i Nato, for å vise styrke og solidaritet med alliansen. Dette innebar flyvninger over Norge, men også over Øst-Europa og den anspente Svartehavsregionen, hvor avskjæringen fant sted.

Klokken var 11.19 da det amerikanske B-52 bombeflyet ble avskåret av to russiske Su-27 jagerfly over internasjonalt farvann. […]

– Hendelser som dette øker risikoen for kollisjoner i luften, er unødvendige og er ikke i tråd med godt luftmannskap og internasjonale flygeregler, sier generalen. […]

Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) sier at hendelsen over Svartehavet ikke gjenspeiler virkeligheten i norske nærområder. Han sier videre at russiske fly- og handlingsmønstre ikke har endret seg til tross for økt alliert aktivitet.

– Vi har gjensidig respekt for hverandres oppdrag. Opptredenen på videoen er ikke slik vi kjenner igjen fra vår flyaktivitet i nord og er derfor ikke gjennomført som et identifiseringsoppdrag slik det er vanlig utenfor kysten av Norge, sier Moen.

Han viser til at antall «scrambles» (utrykning med fly, journ. anm) og identifiseringer i år er langt lavere enn hva det var under den kalde krigen. Så langt i år har FOH registrert 36 scrambles og 74 identifiseringer. Til sammenligning var mellom 500-600 identifiseringer på midten av 1980-tallet, ifølge FOH. Läs artikel