Svar: ”Finsk-svenskt samarbete står på stabil grund”, dn.se

Gunvor Kronman, vd för konferenscentret Hanaholmen i Esbo utanför Helsingfors

I en insändare (DN den 22 augusti) uttrycker skribenten Päivi Rissanen en djup besvikelse över Finlands agerande gentemot Sverige under Coronakrisen.  Rissanen är frustrerad över sitt gamla hemland och den brist på empati hon anser att finländarna uppvisat gentemot sitt västra grannland. […]

Även svenska politiker har uttryckt sin besvikelse över Finlands hållning under coronakrisen. I maj påpekade utrikesminister Ann Linde i Hufvudstadsbladet att hon kände oro över det nordiska samarbetet medan inrikesminister Mikael Damberg i juni i samma tidning beklagade Finlands stängda gränser.

Som ett svar på kritiken konstaterade Finlands president Sauli Niinistö i en intervju med TT i juli att Finlands stängda gränser inte är mot Sverige, utan mot viruset. För att bevisa sin åsikt påpekade Niinistö att man i Finland också stängde gränsen mot Nyland, eftersom smittläget där var ett annat än i övriga landet. […]

Det finns ännu inga svar på frågan om de finsk-svenska relationerna försämrats på grund av Coronakrisen. Däremot kan man dra vissa slutsatser genom att studera en undersökning om finländarnas förhållande till Sverige som publicerades i juni i år. […)

Undersökningen utfördes innan coronaviruset slog till, men resultatet visar vägen framåt. Av de intervjuade konstaterade nämligen en majoritet, 56 procent, att de ser Sverige som den viktigaste samarbetspartnern i världen. Studien kommer inom loppet av några månader att få en uppföljning på båda sidor om gränsen. […]

Coronakrisen kan ha skapat en tillfällig nedgång i förtroendet, men de finsk-svenska relationerna står på en stabil grund som byggts upp under flera hundra år. Det krävs mer än ett virus för att på allvar knäcka den gemenskapen. Läs  insändaren