Arbetet för freden, Thage G Peterson, anförande 31 augusti , Sjömanskyrkan i Göteborg

Bästa fredsvänner!

Kommer Ni ihåg en amerikansk fredssång, skriven av Ed McCurdy, som Cornelis Vreeswijk skrev den svenska texten till:

”I natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut./Jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut”.

Kommer ni ihåg? Många av oss har sjungit den på möte efter möte. Vi har hållit varandras händer. Vi drömde om fred. Tillsammans drömde vi om en ny värld utan krig. Men det blev bara en dröm. Vi har fått uppleva många motgångar och besvikelser. Världen över.

Men vi får inte ge upp. Freden är möjlig. En dag skall förnuftet ta överhand. Vi skall stå som segrare. Det skall bli fred. Men då måste vi tala mer om fred. Att freden är möjlig. Och att både våga och drömma.

Vid den här tiden i augusti för tre år sedan var jag här i Göteborg och höll föredrag om ”Varför talar vi så lite om freden? Har det blivit bättre sedan dess? Talar vi mera fred idag?

Tyvärr måste mitt svar bli ett nej! Kanske är det tull och med så, att det är svårare idag att få ut fredens budskap och tala om freden.

Läs mer

Var på alerten gentemot Nato, Göran Nordlund, hbl.fi

Som Natomedlem skulle vi inte kunna neka till mera långtgående samarbete, såsom mottagande av stridsmateriel och trupper.

Samtidigt som Ryssland har sin Zapad-manöver i Vitryssland har Nato velat visa sig vara på ”alerten” (HBL 26.8) genom att hämta en fregattstyrka till Helsingfors. Utstuderat deltar fartyg från Norge, Portugal, Kanada och Tyskland, men tydligen med avsikt inte från USA eller Storbritannien, som kanske inte skulle ha setts lika väl hos oss.

Charmiga marinbefäl låter sig intervjuas och berömmer Finland, såsom i HBL:s referat. Samarbetet betonas utan att på något sätt nämna mera långtgående avsikter. Klart är ändå att ifall det skulle bli en större konflikt mellan Nato och Ryssland skulle Nato gärna se en andra front här i norr vilket för oss skulle vara rentav ödesdigert.

Partnerskapet med Nato gör det svårt för Finland att inte ta emot flottbesök. Som Natomedlem skulle vi inte kunna neka till mera långtgående samarbete, såsom mottagande av stridsmateriel och trupper. Vi skall därför också på vår sida vara alerta och se riskerna med Nato. Läs insändaren

 

”Aurora – ännu en del av outsourcingen?”, Stig Henriksson, försvarspolitisk talesperson för Vänsterpartiet, SvD.se

Både Nato och Ryssland har på senare tid ökat sin militära närvaro i Östersjöområdet och båda sidor har genomfört stora övningar. Det kan inte ligga i Sveriges intresse att bidra till att ytterligare öka spänningarna, skriver Stig Henriksson, försvarspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

I dag upprörs även många av de ansvariga för den oansvariga privatiseringen av samhällets nyckelfunktioner som skandalen med Transportstyrelsen blottat. Men lika lite som privatiseringsivrarna vill se själva grundproblemet, lika blinda är man för att Sverige är i full färd med att outsourca landets försvarsförmåga.

Detta sker samtidigt som Ryssland genomför den stora övningen Zapad 17 vilken hålls tillsammans med Vitryssland. Det kommer alltså bli trångt på, över och under Östersjöns yta, då Aurora bland annat kommer tilldra sig på Gotland där amerikanska Patriotmissiler lär ska placeras ut. Risken för farliga incidenter är stor samtidigt som omgivningen kan ges uppfattningen att vi på svensk mark redan nu förbereder för placering av utländsk trupp. Läs artikel

Wallström: Ingen ska försöka hota eller påverka oss, svd.se

Regeringen är inte redo att underteckna FN:s konvention för att avveckla alla kärnvapen. Först ska en rejäl analys göras. USA:s försvarsminister varnar att ett undertecknande kan försvåra det svensk-amerikanska försvarssamarbetet och Allianspartierna ser stora risker.

Från den 20 september kan de 122 länder som i juli röstade för ett globalt förbud mot kärnvapen underteckna FN-konventionen. Men den svenska regeringen kommer inte att stå först i kön.

– Vi måste titta på den här konventionen som kom till under väldigt kort tid och med ett antal skrivningar, som vi menar att vi måste titta på ur samarbets- och folkrättslig synpunkt. Den tiden kommer vi att ta oss nu, säger utrikesminister Margot Wallström (S) till TT. Målet är fortfarande att kunna underteckna FN-konventionen.

 – Men vi måste reservera oss rätten att titta på att detta inte skadar Sveriges intressen, däribland våra samarbeten, säger Wallström.

SvD erfar att USA:s försvarsminister i ett brev har varnat försvarsminister Peter Hultqvist (S) för att det svensk-amerikanska försvarssamarbetet och det nära partnerskapet till Nato kommer att försvåras om Sverige ansluter sig till FN-konventionen. Enligt uppgift till TT har även Nato-länderna Frankrike, Storbritannien och Tyskland framfört sin oro. Ingen kärnvapenstat och inget Nato-land kommer att underteckna avtalet.

Margot Wallström vill inte kommentera att andra länder hör av sig.

– Vi fattar självständiga beslut. Ingen ska försöka hota eller påverka oss, säger hon. Läs artikel