Wallström: Ingen ska försöka hota eller påverka oss, svd.se

Regeringen är inte redo att underteckna FN:s konvention för att avveckla alla kärnvapen. Först ska en rejäl analys göras. USA:s försvarsminister varnar att ett undertecknande kan försvåra det svensk-amerikanska försvarssamarbetet och Allianspartierna ser stora risker.

Från den 20 september kan de 122 länder som i juli röstade för ett globalt förbud mot kärnvapen underteckna FN-konventionen. Men den svenska regeringen kommer inte att stå först i kön.

– Vi måste titta på den här konventionen som kom till under väldigt kort tid och med ett antal skrivningar, som vi menar att vi måste titta på ur samarbets- och folkrättslig synpunkt. Den tiden kommer vi att ta oss nu, säger utrikesminister Margot Wallström (S) till TT. Målet är fortfarande att kunna underteckna FN-konventionen.

 – Men vi måste reservera oss rätten att titta på att detta inte skadar Sveriges intressen, däribland våra samarbeten, säger Wallström.

SvD erfar att USA:s försvarsminister i ett brev har varnat försvarsminister Peter Hultqvist (S) för att det svensk-amerikanska försvarssamarbetet och det nära partnerskapet till Nato kommer att försvåras om Sverige ansluter sig till FN-konventionen. Enligt uppgift till TT har även Nato-länderna Frankrike, Storbritannien och Tyskland framfört sin oro. Ingen kärnvapenstat och inget Nato-land kommer att underteckna avtalet.

Margot Wallström vill inte kommentera att andra länder hör av sig.

– Vi fattar självständiga beslut. Ingen ska försöka hota eller påverka oss, säger hon. Läs artikel