Var på alerten gentemot Nato, Göran Nordlund, hbl.fi

Som Natomedlem skulle vi inte kunna neka till mera långtgående samarbete, såsom mottagande av stridsmateriel och trupper.

Samtidigt som Ryssland har sin Zapad-manöver i Vitryssland har Nato velat visa sig vara på ”alerten” (HBL 26.8) genom att hämta en fregattstyrka till Helsingfors. Utstuderat deltar fartyg från Norge, Portugal, Kanada och Tyskland, men tydligen med avsikt inte från USA eller Storbritannien, som kanske inte skulle ha setts lika väl hos oss.

Charmiga marinbefäl låter sig intervjuas och berömmer Finland, såsom i HBL:s referat. Samarbetet betonas utan att på något sätt nämna mera långtgående avsikter. Klart är ändå att ifall det skulle bli en större konflikt mellan Nato och Ryssland skulle Nato gärna se en andra front här i norr vilket för oss skulle vara rentav ödesdigert.

Partnerskapet med Nato gör det svårt för Finland att inte ta emot flottbesök. Som Natomedlem skulle vi inte kunna neka till mera långtgående samarbete, såsom mottagande av stridsmateriel och trupper. Vi skall därför också på vår sida vara alerta och se riskerna med Nato. Läs insändaren