Ytterligare militärt stöd till Ukraina, regeringen.se

Regeringen har i dag beslutat om ytterligare militärt stöd till Ukraina. Stödet består av materiel som Ukraina efterfrågat, till exempel pansarvärnsvapen, understödsvapen samt minröjningsutrustning. Totalt uppgår detta stöd till ett värde av cirka 500 miljoner kronor.

Tidigare har Sverige vid fyra olika tillfällen beslutat skänka militär utrustning som pansarskott, personlig skyddsutrustning, dygnsportioner av hållbara livsmedel, minröjningsutrustning, pansarvärnsvapen, eldhandvapen, sjömålsrobotsystem 17 samt överskottsmateriel.

I tillägg till detta beslut har Sverige tidigare lämnat finansiellt stöd i form av två överföringar om 500 respektive 577 miljoner kronor till ukrainska centralbankens fond för det ukrainska försvaret och totalt 110 miljoner kronor till Natos fond till stöd för Ukrainas försvarsmakt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har mottagit ytterligare 100 miljoner kronor för att kunna lämna stöd till Ukraina genom EU:s civilskyddsmekanism och FN. Läs pressmeddelande

Svenska vapen till Ukraina har tidigare kommenterats på den här sajten.