Webbinarium EU:s makt – finns det någon gräns? arenagruppen.se

Digitalt samtal med Lars Anell om EU-makten och dess begränsningar. Torsdag 8 december kl 15.00

Lars Anell har bl. a varit Sveriges Ambassadör vid EU och är en av Sveriges ledande EU-specialister. Han har bl. a skrivit boken Europas väg – förening och mångfald (2009).

I fördraget står också att man ska tillämpa subsidiaritet. Vad betyder det? Jo att man alltid ska ställa frågan om inte en viss åtgärd bäst sköts av nationerna själva. Vilka ska bestämma det? Jurister som idag? Eller EU:s råd (regeringscheferna) och Europaparlamentet dvs politikerna?

Vill vi att EU ska ha en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Hur ska det i så fall gå till?

Dessa frågor diskuteras sällan eller aldrig i svensk politik och berörs aldrig i någon valrörelse. Är det ett problem? Ja, om man anser att demokrati är viktigt. För varje nytt steg för EU-makten begränsas demokratin något litet i varje medlemsland, dvs möjligheten att själv bestämma. Är det ett problem?

Samtalspartner: Carl Tham, f.d.statsråd (S)