Därför är militären mer synlig i Göteborg, goteborgdirekt.se

Under veckorna 34 och 35 genomför Försvarsmakten flera övningar i Göteborg.

Bland annat tränar marinen på att skydda hamnarna och transportlederna till havs och vid Göteborgs garnison i Älvsborg genomförs ett flertal landningar och lyft med helikopter. Därför syns just nu sannolikt mer militär personal, fartyg, båtar och helikopter än normalt i området.

I samband med marinens övning i inloppet till Göteborgs hamn har man även påbörjat arbetet med att röja 26 skarpa minor som hittades söder om Vinga tidigare år. […]

– Det är lätt att koppla det uppväxlade försvaret till det som nu sker i Ukraina, men man ska komma ihåg att beslutet bygger på en utveckling som sträcker sig många år tillbaka, säger Johanna Frejme, kommunikationschef på Älvsborgs amfibieregemente. Läs artikel