Wallström tror inte på enat EU om Venezuela, svd.se

Intervju med utrikesminister Margot Wallström om Venezuela.

TT: Men kan EU gå ut med en enad front i så fall?

– Vi är inte ute på enad front. Men det är i alla fall 19 länder, inklusive Sverige, som nu har uttalat sig.

Juan Guaidó utropade sig till interimspresident i Venezuela den 23 januari. Han åberopade den rätten som nationalförsamlingens ordförande eftersom oppositionen anser att Nicolás Maduro inte är landets rättmätige president. Sedan dess har det internationella trycket på Maduro ökat. I måndags meddelade en rad EU-länder att Guaidó i deras ögon nu är Venezuelas ledare.

Agerandet kan dock vara folkrättsligt bekymmersamt eftersom stödet kan tolkas som erkännandet av en ny regering, vilket i sin tur kan ses som att man lägger sig i Venezuelas inre angelägenheter. Men Margot Wallström tycker inte att det är anmärkningsvärt att EU-länder ställer den typen av krav.

– Nej, det är väl precis så vi ska agera, säger hon.

– När vi ser att risken är att det bryter samman eller blir en väpnad konflikt, då måste man agera förebyggande och se till att det blir en fredlig lösning.

Det finns gott om exempel på totalitära stater där EU-länder inte lika synkat och kraftfullt går ut och kräver fria val, som exempelvis Kina och Saudiarabien. Men Margot Wallström anser att EU agerar även mot den typen av länder.

– Absolut gör vi det. Men det är sällan vi har en akut brinnande konflikt som den här. Läs artikel