Wallström till Sydkorea för att diskutera säkerhetsläget, dn.se

Utrikesminister Margot Wallström (S) tonar ner förväntningarna på att hennes kommande resa till Sydkorea ska leda till ytterligare närmanden mellan Nord- och Sydkorea.

– Man bör inte ha några orealistiska förväntningar på det här, säger Margot Wallström.

Sverige har sedan länge diplomatisk närvaro i Nordkorea och kontakter på högsta politiska nivå eftersom Sverige är så kallad skyddsmakt för USA, Kanada och Australien. Det innebär att Sverige företräder dessa länder i konsulära frågor, som till exempel förhandlingar om frigivning av fångar. På söndag reser Margot Wallström med en svensk delegation till Sydkorea. Hon är inbjuden av sin sydkoreanska kollega Kang Kyung Wha och de bägge kommer bland annat att diskutera säkerhetsläget på den koreanska halvön innan utrikesministern avslutar besöket med att titta på svenska idrottare som deltar i olympiska spelen.  Sverige har sedan länge diplomatisk närvaro i Nordkorea och kontakter på högsta politiska nivå eftersom Sverige är så kallad skyddsmakt för USA, Kanada och Australien. Det innebär att Sverige företräder dessa länder i konsulära frågor, som till exempel förhandlingar om frigivning av fångar.

Nyligen besökte en nordkoreansk delegation på hög politisk nivå Stockholm och hade överläggningar på Utrikesdepartementet. Officiellt handlade besöket om Sveriges uppdrag som skyddsmakt.

– Det betyder att vi kan prata med dem om sådana saker i första hand men också höra hur de ser på säkerhetsläget på Koreahalvön. När man träffas på det här sättet passar man alltid på att höra hur de ser på det här och om de ser någon väg framåt, säger Margot Wallström. Läs artikel