Wallström: Iranavtal fortsatt giltigt, mvt.se

President Donald Trumps tal om Iran följdes med spänning världen över. Trots att han kom ut som mer konfrontativ än tidigare, tar utrikesminister Margot Wallström (S) fasta på att kärnenergiavtalet står fast…

I en skriftlig kommentar till TT skriver utrikesminister Margot Wallström:

”President Trumps tal innehåller flera delar om USA:s nya Iranpolitik som vi behöver studera närmare och ta ställning till. Jag noterar dock att hans besked i nuläget inte påverkar överenskommelsen, som fortsatt är giltig. IAEA har nyligen bekräftat att Iran lever upp till sina åtaganden, vilket den svenska regeringen har välkomnat.” Läs artikel