Starkare tillsammans, forsvarsmakten.se

Samarbetet med Finland är av särskild vikt. Det fördjupade samarbetet stärker nationell förmåga i respektive land och skapar ökad säkerhet i närområdet.
– I grunden har vi samma filosofi. Vi löser uppdragen på lite olika sätt, det är nyanser som skiljer oss åt, säger Anders Gustafsson, divisionschef för 212:e stridsflygdivisionen…

Övningen Ruska 17 har precis visat att en stridsflygdivision från Sverige relativt enkelt och snabbt kan integreras i det finska luftförsvaret och därmed öka den totala operativa effekten. Det har visat sig under övningen att skillnaderna vad gäller taktik, stridsteknik och procedurer är betydligt mindre än likheterna.

− Ett bevis för detta är hur friktionsfritt divisionen kunde gå från svenska försvarsmaktsövningen Aurora 17, som slutade för knappt två veckor sedan i södra Sverige − till Ruska i östra Finland utan någon egentlig återhämtning eller långa förberedelser, och direkt leverera operativ effekt åt det finska luftförsvaret…

− Jag som divisionschef tycker att detta är ett tydligt kvitto på att samarbetet med Finland har kommit långt, fungerar och levererar det som är efterfrågat vilket ökar säkerheten i vårt närområde. Jag tror att våra kollegor från F 19 skulle vara nöjda med vad divisionen åstadkommit under övningen och det bekräftar åter igen att ”Finlands sak är vår”, avslutar Anders Gustafsson. Läs pressmeddelande