Visbykorvett övar med dansk fregatt i södra Östersjön, forsvarsmakten.se

De närmsta dagarna kommer den svenska korvetten HMS Karlstad att öva tillsammans med den danska fregatten HDMS Niels Juel. Övningen äger rum i södra Östersjön och sker inom ramen för JEF, Joint Expeditionary Force. Även svensk sjöoperativ helikopter deltar.

Svensk säkerhet är beroende av samarbete med andra nationer och organisationer, där JEF är ett av flera samarbeten. JEF är ett ramverk för en snabbinsatsstyrka som leds av Storbritannien och ska kunna agera självständigt eller inom ramen för en FN-, Nato- eller EU-insats i händelse av en kris, med fokus på norra Europa. Tio länder ingår i samarbetet, bland annat Sverige och Danmark som kommande dagar genomför gemensamma övningar i södra Östersjön. Läs pressmeddelande