”Vill ni göra Kina till er fiende så kommer Kina att vara er fiende”, svenska.yle.fi

Förhållandet mellan Kina och Australien har försämrats avsevärt under det här året. Kina har gjort Australien till ett varnande exempel för hur dåliga diplomatiska relationer med Kina kan leda till stora ekonomiska konsekvenser.

Australien anklagar nu Kina för att underminera deras frihandelsavtal ChAFTA, som slöts mellan länderna 2015.

Scott Morrisons regering säger att Kina verkar bryta mot sitt handelsavtal med Australien genom att vidta en serie ”störande och restriktiva åtgärder” mot australiska exportvaror. Regeringen påpekar också att Kinas agerande i flera fall brutit mot världshandelsorganisationen WTO:s regler. […]

Bakom Australiens och Kinas allt sämre relation finns en rad utlösande faktorer som sträcker sig flera år bakåt.

Australiens diplomatiska inblandning i dispyten om Kinas territoriella anspråk i det Sydkinesiska havet 2016 tros ha varit en startpunkt för nedgången.

Den riktiga vändpunkten kom ändå 2017, när Australien introducerade en ny säkerhetslagstiftning som ämnade förhindra utländsk inblandning i Australiens politik.

Lagstiftningen kom efter att landets säkerhetstjänst varnat för växande kinesiskt inflytande i Australiens parlament. Flera fall hade uppdagats, där australiska politiker låtit sig korrumperas av kinesiska affärsmän med kontakter i toppskiktet av Kinas kommunistiska parti. Läs artikel