Vill du göra en frivillig insats för friheten? Försvarsmakten

Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation. Det är ett modernt krigsförband som utgör basen för försvaret av Sverige. Vi har en mycket hög beredskap, där vi med våra 25 000 män och kvinnor ständigt är beredda på att göra skarpa insatser. Tiden från larm till insats mäts i timmar.

Nu utvecklas och föryngras Hemvärnet. Med mer avancerad utrustning och nästa generations soldater. I våra insatsplutoner är medelåldern under 30 år. Hemvärnet har också den största andelen kvinnor i hela försvarsmakten…

Grundutbildningen till Hemvärnet är mellan fyra och sju månader. Under din grundutbildning kommer du lära dig bland annat om strid, sjukvård och att arbeta i grupp. Läs hur man anmäler sig till hemvärnet