Vil så tett på NATO som mulig, uten å bli medlem, aftenposten.no

[…] Oberstløytnant Tormod Heier, som er professor ved Forsvarets høgskole, er skeptisk til Finlands stadig tettere forsvarssamarbeid med NATO-land. Han mener den finske utviklingen utfordrer det han beskriver som en vellykket balansekunst med både å være god nabo med Russland og å være integrert i det vestlige sikkerhetsfellesskapet.

– Spørsmålet er om den politikken Finland kjører, vil bidra til å øke militariseringen og spenningen i nordområdene, sier Heier, som nylig ga ut boken Et farligere Norge? Han begrunner det med at økt finsk og svensk forsvarssamarbeid med NATO kan gjøre Russland mer uforutsigbart fordi landet opplever at deres erkefiende kommer tettere på deres egne grenser. Heier mener at Finland risikerer økt militarisering i nærområdene sine, og at finsk sivil og militær infrastruktur blir mer utsatt i krisesituasjoner.

– Hovedpoenget for Finland, som for Norge og Sverige, har alltid vært å unngå å bli en krigsskueplass for amerikanske og russiske styrker, sier Heier. […] Utenriksminister Pekka Haavisto sier at de alltid har Finlands egen sikkerhet som hovedprioritet. Han sier at Finland var tilbakeholden under den kalde krigen og ikke ønsket at forsvars- og sikkerhetssamarbeid skulle være del av det nordiske samarbeidet.

Han mener situasjonen er en annen i dag, og at det er helt naturlig å samarbeide med naboland som har mange av de samme utfordringene. Läs artikel