Det behövs ett starkt defensivt markförsvar, sla.se

Per Blomquist

[…]Det finns, menar jag, ett moralisk imperativ att försvara det goda när det attackeras, att försvara den värnlöse som kränks, att försvara sitt hus och hem och sina närmaste. Den ende man kan välja att inte försvara är sig själv. Denna princip är lika gällande idag som tidigare, och därför måste vi värna ett starkt svenskt försvar.”

Ja, ”snällism” eller lismande solidaritet lönar sig inte, menar jag, och inte heller utgångsbaserade stridskrafter för ett förstärkt duellförsvar, som Försvarsberedningen föreslår. Detta har jag och strategen Raimo Jakola tidigare framfört i SLA. Det framstår närmast som självklart när man ser både USA:s och Rysslands möjlighet att med målstyrda missilrobotar omedelbart bekämpa våra till duell grupperade/baserade förband.

Det som behövs är ett starkt defensivt markförsvar, nytt sätt att strida med stridskrafter från P 4 och K 3 samt andra markförband i riket. Läs artikel