Vil forsvare Norge, Odd Oskarsen, an.no

Unionsminister Frank Bakke-Jensen (H) har i finnmarksavisene, og sikker i andre nordnorske aviser, vært ute med en artikkel om at Høyre vil «forsvare Norge fra russegrensa og sør». Han skryter av at regjeringen overtok et sultefôret forsvar, og at de nå er i gang med opprustningen. Dette er direkte tøvprat…

Det er derfor all grunn for å spørre høyre og unionsministeren om hva de skal forsvare Norge med? Faktum er at mobiliseringshæren ble demobilisert fra det den engang var på 185.000 mann til ca. 10.000 mann, inklusiv vervede. Sjøforsvaret er lagt i bøyene, Olavsvern som ble opprettet på 50-tallet, og var en toppmoderne ubåtbase med alle fasiliteter, ble i jan. 2003 underlagt Haakonsvern Orlogsstasjon, som første skritt å veien mot nedleggelse, og reelt nedlagt av en Ap-regjering, men solgt av nåværende regjering og kan aldri tas tilbake, Luftforsvaret nærmest utradert og blir ytterligere svekket i nord etter det hodeløse vedtaket om å nedlegge Andenes flystasjon og fjerne Bell-helikoptrene fra Bardufoss, kystfortene er alle nedlagt, garnisonen i Porsanger nedlagt, samt Banak flystasjon, heimevernet er vedtatt kuttet fra 42.000 til 30.000, Sjøheimevernet er vedtatt nedlagt, samt HV-11.

Heimevernet har av forvirrede politikere og med god hjelp fra Politidirektoratet fått vedtatt at tennstiften til heimevernssoldatens våpen, skal samles på et sentralt lager rundt i landet. Tror man virkelig at en eventuell fiende venter, eller skal unionsministeren ringe til angriperen og be om at de utsetter angrepet til hæren er bygget opp om noen år, eller at HV-soldaten har fått fatt i tennstiften og dermed fått et funksjonelt våpen.

Videre har den privatiseringskåte regjeringen, vedtatt at private aktører skal stå for transport av krigsmateriell for Heimevernet, riktignok i fredstid, men det innebærer at personellet ikke får øvd på logistikk før eventuelt i en krise/krigssituasjon. Läs artikel