Aurora 17 är inte krigshets, Olov Abrahamsson, nsd.se

…I DN 15 maj konstaterade Hultqvist och Bydén:

”Påverkans- och informationsoperationer är en realitet i dagens säkerhetspolitiska miljö. Risken att sådana händelser kan ske i anslutning till Aurora 17 är uppenbar. Syftet kan vara att sprida en felaktig bild av övningens syfte och inriktning, att skapa oro hos allmänheten och underminera förtroendet för våra myndigheter.”

Mot den bakgrunden är det inte förvånande att det nu börjar dyka upp aggressiva insändar- och debattartiklar som beskriver Aurora 17 som ”krigshets”.

Sådana beskrivningar är dock inte med sanning överensstämmande. Aurora 17 är en övning som är helt defensiv till sin karaktär. Det klart uttalade syftet är att öka Försvarsmaktens samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige – inget annat.

Att övningen sker i samarbete med andra länder är dessutom helt i linje med riksdagens – de folkvaldas – uppfattning. Sveriges försvars- och säkerhetspolitik bygger på samverkan med andra. Utifrån en militärt alliansfri position samarbetar Sverige med andra länder för att värna sitt nationella oberoende. Förutom de nordiska och baltiska staterna kommer även USA och Frankrike att delta i Aurora 17. Det internationella bidraget uppgår till sammanlagt 1500 soldater.

Jag har all respekt för människor som demonstrerar för en fredligare värld. Men det blir en smula knepigt när Gudrun Schyman, Mikael Wiehe och andra kritiserar Aurora 17, men inte säger ett ord om Rysslands jätteövning Zapad 17. Läs ledaren