Viktigt att reglera våra samarbeten, sju socialdemokratiska riksdagsledamöter i Aktuellt i Politiken

Värdlandsavtalet handlar om att säkerställa juridiska regler avseende militära förbands uppträdande på eller ifrån svenskt territorium. Det ger inte någon nation eller allians fritt tillträde att öva eller bedriva krigshandlingar från svenskt territorium. Avtalet innehåller heller inte några bestämmelser om basering av vapen.
Det skriver S-ledamöterna i riksdagens försvarsutskott.Socialdemokratin har i alla tider stått starkt i försvarandet av demokrati, fred och individuell frihet för alla människor. Under långa tider av regeringsinnehav har vi fått medborgarnas förtroende att föra denna politik i vårt eget land samt verka för dessa grundläggande värden internationellt.
Som socialdemokrater känner vi djup stolthet över detta. Vi vill att Sverige fortsatt ska vara en stark röst för demokratins grundvärderingar och vi vet att försvaret för dessa aldrig får avstanna. Demokratin måste försvaras för att inte gå förlorad. Läs artikel