Niinistö efter senaste mötet med Putin

Trots pågående EU-sanktioner upprätthåller Finland normala mellanstatliga förbindelser med sin granne Ryssland. President Sauli Niinistös besök i Moskva nyligen understryker kontinuiteten i landets utrikespolitik. Den finsk-ryska dialogen fortgår. Detta har inte hindrat Niinistö från att tala klarspråk om situationen i Ukraina. Rysslands president Vladimir Putin är inbjuden till Finland.

Den svenska regeringens beröringsskräck för Ryssland bör, enligt utgivarna av denna sajt, få ett snart slut.

Niinistö nöjd med Moskvabesöket

– Tonen har ändrats, stämningen var nästan vardaglig. Jag fick en synnerligen förtrolig beskrivning av hur Putin ser på situationen i Syrien. Men som sagt- i förtroende, sa Niinistö.

Presidenten har själv i ett tidigare skede uttryckt förhoppningar om att allt det onda som kommer från Syrien kanske kan leda till något gott, om det för med sig att relationen mellan Ryssland och USA förbättras. Så har nu skett. USA och Ryssland har hittat en gemensam melodi, president Putin och president Obama talar med varandra igen, och idag kommer till exempel USA:s utrikesminister John Kerry till Moskva för att träffa Putin. – Diskussionen i Finland om huruvida man ska träffa Putin eller inte är förlegad, sa Niinistö. Putin har varit i andra EU-länder, andra kommer hit på besök hela tiden. Läs artikel