Viktiga frågor ska inte lösas med mobbning, sla.se

Per Blomquist

[…] På alliansfriheten.se skrev Anders Björnsson, en av utgivarna av sajten, den 8 september: ”Försvarshögskolan, Totalförsvarets Forskningsinstitut, Kungl. Krigsvetenskapsakademien har alla blivit sambandscentraler för den svenska Nato-lobbyns ihärdiga propagandaverksamhet. Det finns ytterligare ett antal inrättningar av den sorten. Det har fått till följd att den försvars- och säkerhetspolitiska debatten i Sverige har kommit att präglas av en kolossal ensidighet. Grupptryck gör att personer med avvikande uppfattningar rättar in sig i ledet.”[…]

Personligen undvek jag att i SLA direkt stödja SD i försvars- och säkerhetspolitiken, viket hade varit berättigat. Fegt? Ja, möjligen. Men jag hoppades på att någon ur vårt statsbärande parti, Socialdemokraterna, skulle stödja militär alliansfrihet och värnpliktsförsvaret, kort sagt försvar av vårt markterritorium. Där bor medborgarna och där finns alla resurser för fred och mot krig. Varför hade jag denna förhoppning på S? Därför att det är innebörden i militär alliansfrihet som hela S-kongressen utan reservation stod bakom våren 2017. Läs artikel