Vi skall rusta upp för att skydda Sverige – inte Baltikum

På Sveriges Radios hemsida  återges en intervju med Liberalernas försvarspolitiska talesman Allan Widman under Folk och Försvar-konferensen i Sälen:

”Det är Ryssland som står i fokus. Och på en rak fråga om han verkligen tror att Ryssland kan tänkas invadera Sverige, svarar Allan Widman såhär:

– Ja, det finns många som funderar kring Putins uttalade ambition att återta ett politiskt inflytande över det som utgjorde gamla Sovjetunionen.

– I vårt närområde så innebär det bland annat länder som Estland, Lettland och Litauen. Skulle någonting motsvarande det som skett i Ukraina inträffa i Baltikum så befinner vi oss i en mycket, mycket farlig situation där det är svårt att se hur Sverige skulle kunna hållas utanför.

Så vi ska rusta upp för att skydda Baltikum?

– Det handlar inte bara om det. Det handlar om att om Baltikum skulle involveras i någon form av konflikt så kommer svenskt territorium att bli av avgörande betydelse för hur den konflikten upplöses.”

Detta är en minst sagt betänklig hållning. Sverige har ingen som helst skyldighet och heller ingen god anledning att uppträda som skyddsmakt gentemot de baltiska staterna. Dessa stater har sina försvarsarrangemang, och i dessa ingår inte att de ska komma Sverige till undsättning vid ett eventuellt anfall mot vårt land.

Svenskt territorium ska inte få användas vare till försvar för eller till anfall mot Baltikum. Om vi inte klargör detta, utsätter vi Sveriges land och folk för stora risker i en mörknande framtid.