Löfven varnar för kärnvapenhot, svt.se

Stefan Löfven målade på Folk och Försvar upp en bild av ett allt mörkare säkerhetsläge i världen. Han valde att lyfta bland annat kärnvapenhot, cyberhot och militära hot. Men Löfven öppnade också för att Sverige ska söka avspänning och mer kontakter med Ryssland.

För att svara upp mot det kraftiga försämrade säkerhetsläge som han beskrev, säger Stefan Löfven att han inrättat ett säkerhetspolitiskt råd, för att kunna ”se både det breda och det långa perspektivet, men också snabbt kunna diskutera aktuella frågor”.

Som väntat presenterade Löfven också den nya nationella säkerhetsstrategi som regeringen antagit, och talade om en rad hot mot Sverige.

– Den nationella säkerhetsstrategin innebär att en svensk regering för första gången ger en samlad redovisning av vår syn på Sveriges säkerhet, sa Stefan Löfven.

Statsministern talade om sannolikheten att Sverige kan angripas militärt.

– Försvaret av Sverige börjar i Sverige. Vår främsta prioritet är säkerheten i vårt närområde. Ett enskilt väpnat angrepp mot Sverige militärt är fortsatt osannolikt men kriser eller incidenter kan ändå uppstå och militära angreppshot kan naturligtvis aldrig uteslutas.

Löfven talade även om vikten av att Sverige jobbar för avspänning i Östersjöregionen, och att Sverige även, utan att backa från sin kritiska hållning, ”bör söka nödvändiga kontakter med Ryssland”.

– Utan att göra avkall på vår kritiska hållning kring viktiga frågor strävar vi efter en avspänning också i förhållande till denna granne i öst, sa Löfven.

– Vi vill ha konstruktiva kontakter och de ska präglas av fasthet, sa Löfven och tillade att Sverige vill uppmuntra till mer kontakter mellan det svenska och det ryska folket.Läs artikel