Vi må utvikle bedre metoder, forsvaretsforum.no

Hedda Bryn Langemyr, daglig leder i Utsyn og Simen Bakke, faglig profil i Utsyn

Justisdepartementet er i gang med å utrede en lovbestemmelse for at PST skal kunne straffeforfølge illegitime påvirkningsoperasjoner mot Norge. Dette svarte statsråd Mæland på spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) og Lene Vågsøy (Ap) i Stortinget sist uke. Videre skriver statsråden at de ser til Danmark som nylig vedtok en liknende lov. Denne loven er imidlertid ikke tilstrekkelig for å motvirke de nye formene for digitale påvirkningsoperasjoner mot Norge.

Danmark vedtok i 2018 en straffebestemmelse (§ 108) som har til hensikt å ramme personer som hjelper en fremmed etterretningstjeneste til å påvirke beslutninger eller offentlig meningsdannelse. Mellom linjene leser man at «samarbeidet» mellom personer i Trump-kampanjen og Russland, kan ha vært til inspirasjon for danskenes lov. Det vil kunne oppstå situasjoner, også i Norge, hvor et slikt illegitimt samarbeid finner sted. I et slikt tilfelle, kan loven være en god idé. Men denne loven alene er imidlertid ikke tilstrekkelig for å motvirke illegitime påvirkningsoperasjoner. Spesielt dersom operasjonene foregår digitalt, på internett. […]

Sist, men ikke minst, må norske myndigheter ha en plan for krisekommunikasjon dersom illegitim påvirkning finner sted. Dette gjelder spesielt i tilfeller med oppsiktsvekkende budskap som setter følelser i sving. Et eksempel vil være at sensitiv informasjon fra hackingen mot stortingsrepresentantenes e-post kontoer, blir spredt i offentligheten. Dette vil naturligvis ikke være gjennom tradisjonelle redaktørstyrte medier, men ved hjelp av digitale sosiale plattformer.Läs artikel