”Vi lämnar marginalen och riskerar utgöra primärmål”, socialdemokrater i Mark, markbladet.se

…Dagens prekära försvarssit­uation beror på den näst intill totala avvecklingen efter försvarsbeslut 2000. Helt obe­gripligt och i politisk konsensus(!), förskingrades i tystnad anläggningar värda många 100-tals miljarder, samt tillhörande värnpliktssystem.
Moderat medicin mot detta är att krypa till storebror med budskapet: ”Vi har slarvat bort vad vi hade byggt upp. Nu får du ta över”. Samtidigt backar vi in i kärnvapenklubben, antingen vi vill eller ej.
Vår egen talan kommer att vara värd luft i ett skarpt läge.
Vi lämnar marginalen och riskerar att utgöra primärmål. Detta sker också i ett läge då österlandets ledare, på ett undantag när, framstår som förutsägbara och stabila jämfört med västs enväldige supermaktsledare. Vilka värderingar delar vi med vem?

Att kalla kärnvapenbackup för ”starkt försvar” är ett självbedrägeri bortom allt förnuft. Terrorbalansen fungerade förvisso mellan ett fåtal stater under kalla kriget, men när nu ”skurkstater” be­väpnar sig med domedagsvapen kan vi enbart önska att en kommande kärnvapeninsats kommer att kunna begränsas. Mot det totala kriget finns inget försvar.
Måtte aldrig Moderaterna bli garant för någonting alls. Läs artikel