Frågetecken för Patriot, Gustaf Tapper, di.se

Försvarsutskottets ordförande Alla Widman ifrågasätter nu om regeringen verkligen har pengarna som krävs för ett Patriotköp.

”Den här typen av större upphandlingar brukar genomlysas av riksdagen och då kommer också alla detaljer fram” säger Allan Widman, Liberalernas försvarspolitiske talesman och ordförande i försvarsutskottet.

Försvarsutskottet har redan drivit igenom att regeringen Löfvén inte kan köpa Patriot utan att förankra affären i riksdagen…

”Det finns en oro – inte bara hos mig – att regeringen inte riktigt har de pengar som krävs för den här anskaffningen. Man måste sättta frågetecken när det gäller regeringens ramar” säger Allan Widman…

Priset på Polens Patriotaffär blev nyligen offenntligt och utifrån de priserna räcker Sveriges 10-12 miljarder inte ens till en eldenhet. Samtidigt har alltså Frankrike och Italien erbjudit Sverige fyra eldenheter SAMP/T för ett uppskattat pris på 8.5 miljarder kronor…

”[Jag vill veta] …hur kostnaderna  förhåller sig till andra bbehov som försvarsministern gärna pratar om. Jag tänker på det han kallar bottenplattan i armén och där finns behov  av allt ifrån uniformer tilll ammunition och lastbilar. De sakerna  är högt prioriterade i det inriktningsbeslut som riksdagen nu har fattat.” Läs artikel