Vi kjenner USA bedre etter Afghanistan, forsvaretsforum.no

Oddmund H. Hammerstad, tidligere statssekretær i Forsvarsdepartementet

Det blir kastet stadig mer lys over årsakene til kollapsen i Afghanistan etter hvert som journalister og andre uavhengige observatører og analytikere tegner bildet for oss. Ansvaret ligger tungt på USAs politiske ledere fra begynnelse til slutt i de tjue årene krigen varte. De som liker bildet minst her hjemme er nok politikere, byråkrater og militære ledere som har hatt ansvaret for at sikkerhets- og forsvarspolitikken har ført oss stadig lengre inn i et avhengighetsforhold til USAs militærpolitiske disposisjoner. […]

USAs etterretningsapparat i Afghanistan var omfattende, med kapasitet og utstyr til å lytte på stort sett alt av Talibans kommunikasjon og å følge bevegelsene på bakken via satellitter og droner. Det lå etter min mening i kortene for alle som ville se i kortene at kollapsen ville komme, og komme raskt. USAs ledelse ville spare amerikanske soldaters liv ved å prøve å etablere et skjold av afghanske militære styrker. En illusjon som brast. Läs artikel