Vi bruker historisk lite på forsvar, aldrimer.no

Forsvarsbudsjettet har de siste årene gjennomgått en sterk utvikling. I løpet av bare 11 år har det vokst fra 31 milliarder kroner i 2007 til 55 mrd. i 2018. Regjeringen er ikke i tvil om at utviklingen innebærer en «historisk satsing».

Samtidig virker det som om problemene står i kø, når det gjelder mange av de operative kapasitetene i Forsvaret:

 • Hæren er svært liten. Bare drøyt 1000 profesjonelle soldater kan stille til kamp. Om man tar med de vernepliktige, kan tallet dobles, rundt regnet.
 • Luftforsvaret har få operative kampfly.
 • Hæren har få operative stridsvogner.
 • Hæren har for tiden nesten ikke artilleri tilgjengelig (M109-systemet er fra 1960-tallet). Det er bestilt inn 24 nye skyts, men også det tallet er lavt. Finland har f.eks. nesten 1000 skyts.
 • Hæren kan bli stående helt uten transporthelikoptre.
 • Marinen får om noen år bare fem kampklare overflatefartøy (fregattene). Korvettene skal fases ut.
 • NH-90-skandalen fører til at fregattene hemmes sterkt, ettersom helikoptrene er svært viktige for ubåtjakt.
 • Det er generelt svært lite luftvern tilgjengelig. Det gjelder både hæravdelinger og ifm sikring av baser.
 • Heimevernet er kuttet fra 45.000 mann til 40.000. Går man noen år tilbake i tid, var HV 90.000 mann stort.
 • Norge skal anskaffe fire nye ubåter. Det lave antallet er blitt omtalt som «en styrt avvikling» av ubåtmiljøet.
 • De maritime overvåkingsflyene (MPA) har hatt betydelige utfordringer med å få til nok operative tokt. Läs artikel