Uttalande av Margot Wallström till stöd för Storbritannien, regeringen.se

[…] Från svensk sida har vi noterat premiärminister Theresa Mays bedömning att nervgiftet ifråga är av en typ som utvecklats som ett kemiskt vapen i Sovjetunionen och senare övertagits av Ryssland, och att rysk inblandning i dådet ter sig som högst sannolik. Vi har också varit tydliga med att all användning av kemiska vapen är oacceptabel.
Vi har vidare stött Storbritanniens begäran att frågan ska behandlas i FN:s säkerhetsråd i dag. Vi ställer oss också bakom det brittiska kravet att Ryssland måste förklara hur detta nervgift kunde komma att användas vid mordförsök i Storbritannien.
Det är nu centralt att de ansvariga för detta dåd ställs till svars. Läs pressmeddelande