”Vi behöver ingen färdplan till Nato-medlemskap”, Margot Wallström, Peter Hultqvist, Pernilla Stålhammar (MP) och Jakob Dalunde (MP) på DN Debatt

Karin Enström och Hans Wallmark har i sin replik på vår artikel (DN Debatt 28/2) rätt i att det värdlandsavtal med Nato som regeringen nu avser att föreslå riksdagen inte är detsamma som ett Nato-medlemskap. Om detta är vi överens. Men vi är definitivt inte överens om kravet på att Sverige ska gå med i Nato. Vi behöver ingen färdplan till Nato-medlemskap. Vi satsar på att utveckla den samarbetslinje som Sverige valde 1994, inte medlemsskapslinjen, skriver försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Att ändra Sveriges säkerhetspolitiska doktrin och därmed frångå den strategi som regeringen nu driver, nämligen att dels fördjupa våra internationella samarbeten, dels öka försvarsmaktens militära förmåga skulle skapa en helt ny säkerhetspolitisk situation i vår del av Europa. Att byta säkerhetspolitisk grunddoktrin är inget som går spårlöst förbi. Självklart påverkar det hela det strategiska läget i vår del av Europa. Läs artikel