”Vi är inte så många – alla måste vara i militären”, svd.se

Relationen med den ryska grannen är ett ständigt aktuellt ämne i Finland. I anslutning till EU:s ministermöten i förra veckan kom frågan upp i olika sammanhang när SvD tillsammans med en grupp utländska journalister träffade företrädare för det finländska samhället. Vid Gardesjägarregementet är dagens övning skarp, soldaterna koncentrerade.

Mattias Koivu rör sig ålande längs marken och intar liggande skjutställning i riktning kustlinjen för att invänta eldorder från befälen. Värnplikten är allmän för män, cirka 70 procent rycker in, och frivillig för kvinnor.

– Vi är inte så många i Finland, alla måste vara i militären för att vi ska kunna försvara vårt land om något händer, säger Koivu.

På frågan om han upplever ett militärt tryck från den ryska sidan svarar han ett nästan förvånat ”nej”.

Uppfattningen delas av den biträdande regementschefen Rainer Kuosmanen. Den 134 mil långa gränsen mot Ryssland är en realitet. Trots det upplevs inte något särskilt hot:

– Nej, det skulle jag inte säga, vi är realistiska. Vi förstår deras agerande med övningar och aktiviteter.

Överste Kuosmanen bedömer läget som relativt oförändrat även efter den ryska annekteringen av Krim och krigsutbrottet i Ukraina 2014. […]

Även Finlands utrikesminister Pekka Haavisto håller en neutral ton i förhållande till den ryska sidan. Haavisto är mer oroad över att INF-avtalet – som under drygt tre decennier satte stopp för kärnvapenbärande medeldistansrobotar i Europa – inte längre existerar. USA skyller på Ryssland och vice versa. Även Start-avtalet som begränsar antalet strategiska kärnvapen är på fallrepet och löper ut 2021 om det inte förlängs.

– I Finland är vi väldigt bekymrade över att avtalen som kom till under det kalla kriget håller på att avvecklas, säger utrikesministern och pekar på risken för en ny rustningsspiral som även involverar Kina: ”en negativ cirkel”.

Anm: Hela artikeln kan läsas av prenumeranter