Utlåning av delar av Torpedsystem 45 till Finland, fmv.se

Samarbetet mellan Sverige och Finland kring torpedsystem för ubåtsjakt har nu lett fram till att delar av Försvarsmaktens Torpedsystem 45 skeppats över till Finland Samarbetet följer den planering som avtalats. Finland lånar torpedsystemet av Försvarsmakten till dess att leveranser av nya Torpedsystem 47 från Saab Dynamics genomförts. […]

Samarbetet mellan Finland och Sverige omfattar ett flertal områden kopplade till torpedsystem för ubåtsjakt. Från utlåning av Torpedsystem 45 till utveckling, integration, verifiering och utbildning av det beställda Torpedsystem 47 som bägge nationerna kommer att använda framöver. Ambitionen är att bägge nationerna kommer att samarbeta under systemets livscykel för att tillsammans uppnå högre operativ effekt till lägre kostnad för ländernas försvarsmakter. Läs pressmeddelande