Veckans citat: Myten om den långa Nato-vänligheten

”Dahl, som tillhör den Natopositiva partiflygeln, vill att moderaterna är Natovänliga. Men med ett långsiktigt perspektiv och ett titt på alliansfrihetsfrågan blir resultatet ett annat. Moderaterna är därför inga oreserverade Natovänner utan snarare något annat. [.] Solidariteten med Baltikum var inget som artikulerades under 1960- och 1970-talen. [.] Det finns ingen egentlig ram för studien utan mest en samling anekdoter där det poängteras att moderaterna innerst inne är Natovänliga, men bevisen för detta är få och inte särskilt övertygande. Om Dahl istället sagt att moderaternas utrikes- och säkerhetspolitik styrts av en svensk nationell hållning, syftande till att bevara alliansfriheten och ett starkt svenskt försvar (åtminstone fram till 2006), hade jag varit mer övertygad.”

Fil. dr Fredrik Eriksson, redaktör för Militärhistorisk Tidskrift, i tidskriftens senaste nummer (2:2015), där han recenserar statsvetaren Ann-Sofie Dahls bok Du gamla, Du fria. Moderat utrikespolitik från Högerparti till Alliansregering (2014)