Det handlar om trovärdighet

En redaktionell kommentar

Försvarsminister Peter Hultqvists senaste uttalande, under ett besök i USA nyligen, borde ha väckt ett visst uppseende i landet, men så har inte blivit fallet. Försvarsministern säger att Sverige ökar sina internationella samarbeten med motiveringen att ”ett huvudskäl [är] att ökade risker för rysk aggression oroar hans baltiska kollegor”. Detta är ett synnerligen dåligt skäl. Sverige måste göra en självständig bedömning om det föreligger någon risk för rysk aggression – och det som borde bekymra oss, och honom, är om det finns några tecken på en förestående rysk aggression mot Sverige. Ty Peter Hultqvist är en svensk försvarsminister.

Hultqvist sade också att ”ökad säkerhet kring Gotland är centralt i skyddet av Baltikum”. Men Sverige är inte någon skyddsmakt för Baltikum! Sverige är alliansfritt. De baltiska staterna har sökt beskydd hos USA och Nato. ”Ökad säkerhet kring Gotland” är centralt – men för skyddet av Sverige. Detta kräver inte i första hand ”ett fördjupat militärt samarbete mellan Sverige och USA om interoperabilitet, gemensamma övningar och forskning”, utan uppbygget av en stark nationell militär kapacitet. Men detta har Peter Hultqvist och hans alliansborgerliga samarbetspartners i försvarsfrågan inte på långa vägar lyckats åvägabringa – och ingenting tyder på att så kommer att inträffa under en mansålder, om inte en tvär kursförändring i försvarspolitiken sker.

I säkerhetspolitiken ska vi inte kopiera andra. Men det är faktiskt vad den nuvarande regeringen gör. Den köper koncept som andra har utarbetat på löpande band. Vi har tidigare understrukit att detta är en mycket riskabel linje. Sveriges linje bör inte vara att ”avskräcka” – det är ett ord som opåkallat och opåtalt har insmugit sig i regeringsretoriken – utan att avhålla vem det vara må från att kränka vårt territorium. Detta gör man inte genom ”samarbeten” utan genom ett folkförsvar, vår suveränitet. Annars kommer vi att stå nakna. Annars kommer alternativet att bli Nato-anslutning, trots Hultqvists och andra regeringsmedlemmarna försäkringar. Annars kommer ingen i längden att tro ett jota på vad Hultqvist säger.