Veckans citat

Torbjørn Bongo, forbundsleder i Norges Offisersforbund, mener Hæren befinner seg under et kritisk minimumsnivå når det gjelder størrelse.

– Under den kalde krigen hadde vi 160.000 soldater. I dag er det færre enn 10.000 igjen. Hæren er den forsvarsgrenen som virkelig har fått oppleve de store kuttene, sier Bongo og legger til: – Bestillingen fra NATO er at vi skal ha en brigade med fire bataljoner. I dag har vi tre bataljoner, og en av disse skal reduseres til en mobiliseringsenhet. Da sitter vi igjen med halvparten av det NATO definerer som en brigade. Hvis vi ikke har en brigade, kan vi knapt snakke om at vi har en hær.

Dagsavisen (f d Arbeiderbladet)