Veckans citat

”Jeg tror det er Matlary som er naiv om hun tror at en FN-resolusjon som forbyr atomvåpen, ikke vil påvirke atommaktene. De hadde ikke reagert så skarpt om det ikke var tilfelle. Et internasjonalt forbud mot atomvåpen vil bidra til å øke de politiske omkostningene ved å basere sitt forsvar på atomvåpen. Realpolitikk handler ikke ensidig om hard makt, men er alltid resultat av en nøye uttenkt kost-nytte-kalkyle. Ethvert bidrag til kostnadssiden knyttet til atomvåpen er derfor av det gode.”

Debatt av Jacob Børresen (pensjonert flaggkommandør), Dagens Næringsliv 8 december