Veckans citat

Det finns två skäl till detta vilka har att göra med att det första steget i säkerhetens dynamik är så mycket viktigare. För det första så saknas belägg för att ett mer aggressivt ryskt uppträdande (ex Ukraina) också skulle innefatta oss.

För det andra så är ett säkerhetspolitiskt isolerat Ryssland en betydligt farligare motståndare. Naturligtvis är Sverige inte ensamt på det globala schackbrädet men bör se sitt läge som en del av ett större pussel. Låt oss inte upprepa västs misstag från 90-talet och hjälpa Putin i konstruktionen av ett nationalistiskt martyrskap, som verkar för en mer auktoritär utveckling. Att dra åt snöret kring den ryska nationen med en utvidgning av Nato eller en militär hets tillbaka stärker en spänning som alltmer, sett ur historisk synvinkel, liknar den som var 1914.

Axel Lundell historikerprogrammet vid Uppsala Universitet Åbo Akademi i Corren.se