Ordfører-opprør mot HV-kutt, aldrimer.no

25 av 30 ordførere i Agder krever at Stortinget øyeblikkelig stopper kuttene i Heimevernet. I et opprop sier de at kuttene er uforsvarlige. De åpner også for at Stortinget kan ha blitt feilinformert.

Heimevernet, som for få år siden var satt opp med 90.000 soldater, er i dag halvert, til 45.000 mann. Men 2017-budsjettet og Forsvarets langtidsplan legger opp til ytterligere kutt, ned til 35.000. HV-08, Agder og Rogaland heimevernsdistrikt, må ta de største kuttene. Det har fått ordførerne til å bli sinte.

– Sånn som det ligger an nå, vil Agderfylkene være nærmest totalt ribbet for beredskap. Det er noe ordførerne er sterkt bekymret for. Vi kan ikke sitte stille og se på dette, sier ordfører i Iveland kommune, Gro-Anita Mykjåland (Sp), til Aldrimer.no…

Kravene i oppropet er følgende:

  1. Alle pågående nedskjæringsprosesser må settes på vent.
  2. Det må garanteres for at HV skal ha tilstedeværelse over hele landet.
  3. Heimevernets størrelse på 45.000 soldater må opprettholdes. Läs artikel