Värnpliktiga kommenderas inte direkt ut i strid, hbl.fi

I  en akut krigssituation kommenderas beväringar ut i strid först flera månader efter att de har svurit sin krigsmannaed, skriver Keskisuomalainen.

Tidningen har intervjuat Försvarsmaktens utbildningschef brigadgeneral Jukka Sonninen som säger att få av dem som tjänstgör 5,5 månader är stridsdugliga i en krigssituation. Endast de som är i slutskedet av sin utbildning duger.

Sonninen säger att man först kommenderar ut reservister som hör till beredskapsstyrkorna.

– Inte en enda beväring eller reservist kommenderas ut för uppdrag som hen inte har utbildats för, säger Sonninen.

Tidigare i somras avslöjades att Försvarsmakten börjar utbilda beväringar för beredskapsstyrkor efter årsskiftet. Enheterna kan vid behov sättas in i strid redan under utbildningen. Läs artikel