Svenskt deltagande i valobservationsinsats i Ryssland, regeringen.se

Regeringen beslutar idag om svenskt deltagande i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE:s valobservationsinsats i Ryssland.

På inbjudan av Ryssland genomför OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR) valövervakning i samband med det ryska parlamentsvalet som utlysts till den 18 september 2016. Beslut om ett svenskt bidrag till valobservationsinsatsen i Ryssland har fattats efter inkommen begäran om stöd från OSSE. Läs pressmeddelandet