Värnplikt skulle främja integrationen, ystadsallehanda.se

Hodder Stjernswärd, Ystad

Vi har en återuppstådd värnplikt, men den är liten. Samtidigt talas mycket om ungdomsarbetslöshet och gängkriminalitet.

Det senare när nog vårt största samhällsproblem just nu. Stora delar av vår ungdom vet föga eller inget om värnplikten.

Då frågar sig vän av ordning: Kan man inte införa en värnplikt (säg sex eller sju månader) som ger ungdomar ett jobb för några månader, där han eller hon, får lära sig vilket fint land de bor i, värt att försvara?

Den militära delen av utbildningen ska då bland annat innehålla bilkörning, sjukvård, vapenhantering och ”kamratumgänge”. Yrkesmän viftar avvärjande vid tanken på en förkortad värnplikt. Men detta är en samhällsfråga och inte bara militärisk. Den rör oss alla. Vill vi på allvar välkomna alla som tagits emot i landet måste vi också göra något för dem. Svaret är värnplikt som betyder jobb (för kort tid) och positiv inställning till vårt land.

Det betyder ingalunda att nuvarande befälssystem krossas. Tvärtom, det utvidgas.

Men tanken måste politiskt behandlas med allvar. Varför debatteras detta aldrig? Läs artikel