Värnplikt med myrsteg, Hans Stigson , ledare i nt.se

…Enligt planerna kommer det i praktiken att handla om drygt 3 000 soldater, som ska komplettera det redan existerande yrkesförsvaret. Vad det i realiteten handlar om är att till minsta möjliga kostnad lösa dagens personalbrist. Allt för få vill bli yrkessoldater, delvis på grund av allt för låga löner. Vilket i sin tur delvis beror på den ovan nämnda underrustningen. Våra politiker vill inte betala vad ett bra försvar kostar. De problemen kommer att bestå, oavsett värnplikt eller inte.

Det är också en anledning till att exempelvis Officersförbundet oroas för möjligheterna att grundutbilda blott några tusen soldater årligen. Det gamla invasionsförsvaret med sina utbildningsresurser har skrotats. Samtidigt behöver Sverige ett välrustat, i stor utsträckning högteknologiskt försvar. Utan att regering och riksdag skjuter till mer pengar. Ekvationen är omöjlig.Läs  artikel