Alliansen hoppas på ny Natodebatt, Aftonbladet

Sverige behöver Nato, säger Moderatledaren Anna Kinberg Batra om den kommande Natorapporten. Allan Widman (L) tolkar utredarens slutsatser som att Sverige bör gå med i försvarsalliansen.

– Han konstaterar tydligt att ett inträde i Nato inte bara skulle stärka stabilitet och säkerhet i hela regionen utan också ge Sverige nödvändiga försvarsgarantier, säger Widman sedan TT publicerat utredaren Krister Bringéus slutsatser.

Det var Alliansen som i förhandlingarna om försvarsuppgörelsen förra året krävde en Natoutredning.

– Ett Natomedlemskap är nödvändigt, men inte tillräckligt. Som Bringeus påpekar måste vi även stärka vårt eget försvar. Slutsatsen är att förra årets försvarsbeslut redan är överspelat. Mer pengar måste tillföras nu och en ansökan om medlemskap i Nato förberedas, säger Allan Widman, som är ordförande för riksdagens försvarsutskott. Läs artikel