Värnplikt för vårt land, frihet, oberoende och demokrati, ystadsallehanda.se

Hodder Stjernswärd, Ystad

I en slags anda av ”hej svejs, nu ska vi leva i evig fred, ingen hotar oss”, lyckades en folkvald regering för omkring 20 år sedan att med framgång nedmontera vårt försvar.

Det ledde till  svåra förluster. Stora luckor uppstod. I dessa svåra Coronadagar försöker regeringen reparera skadan. Men ett nytt totalförsvar har man ej råd att bygga upp.

Allvarliga försök göres att med begränsade medel återskapa något som kommer i närheten av ett avskräckande och fredsbevarande försvar i en hotfull omvärld. I denna återuppbyggnad är det något som tappats bort i debatten. Och det är värnplikten. Begränsande inkallelser sker men de är också mycket begränsande. Nu krävs ett nytänkande.

Vårt land ser inte ut som för, säg tio år sedan. Vi har ”öppnat hjärtat” för många utifrån kommande. De och även inhemsk ungdom behöver något att samlas kring.

Vad är detta något? Jo, vårt land, dess frihet, oberoende och demokrati. Kamratskap, hänsyn och laganda är något som idag behöver inläras. Värnplikt i äldre bemärkelse tar ett år. En billigare form, i och för sig för liten, är en värnplikt på omkring fyra månader.

Även om de rent vapenbärande delarna blir lidande, kan ändå de grundläggande egenskaperna utvecklas, alltså hyfs, hänsynstagande, samverkan och första hjälpen.

Sedan kan ett byggkloss-system skapas. Läs insändaren