Rysk kränkning av svenskt territorialvatten, riksdagen.se

Svar på skriftlig fråga 2020/21:116 av Alexandra Anstrell (M) besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S).

Alexandra Anstrell har frågat försvarsministern hur UD:s samtal med den ryska representanten mottogs och om vi fått klarhet i varför kränkningen skedde. Frågan har överlämnats till mig.

I tillträdesförordningen (1992:118) finns bestämmelser om under vilka förutsättningar utländska statsfartyg, statsluftfartyg och militära fordon har rätt till tillträde till svenskt territorium. Försvarsmakten ska i enlighet med förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet. I förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordningen) anges förutsättningarna för myndighetens utförande av denna uppgift. När en överträdelse av tillträdesförordningen har konstaterats är det rutin att UD kallar upp en representant från berörd ambassad, för att markera att en överträdelse ägt rum. Så skedde även denna gång. UD klargjorde vid uppkallandet av den ryska representanten att de två ryska örlogsfartygen hade kränkt svenskt territorialhav. Detta budskap noterades. Läs svaret