Värna tilltron till vår alliansfrihet, Robert Björkenwall och Jaan Ungerson, ostrasmaland.se

I takt med att såväl Nato som Ryssland rustar upp och deras stridsberedda trupper placerat sig allt närmare varandra i Europa har också risken för en väpnad konflikt i vår del av världen ökat…

Lika självklart som det för svensk del är att genom handelsförbindelser, kulturellt utbyte, diplomati, turism och politiska samtal bygga förtroende och tilltro till vår vilja att förbli alliansfria måste det vara att genom satsningar på ett starkt och välutvecklat försvar visa att vi även i ett läge med hotande öppen konflikt i vårt närområde förmår förhindra varje annan makt att utan vårt medgivande ta sig in på svensk mark. Såväl den militära som den politiska kostnaden för att försöka besätta Sverige måste uppfattas som för hög…

Att såväl det civila som det militära försvaret stegvis kommer att behöva rejäla tillskott är tveklöst. Men med en god planering och målmedveten utbyggnad kan det som behövs för att ytterligare höja trovärdigheten för den svenska alliansfriheten och vår förmåga att tillsammans med Finland utgöra en säkerhetspolitisk buffert i norra Europa stärkas. Sist och slutligen hänger det förverkligandet helt på den politiska viljan – och förmågan att kunna enas över blockgränserna i kommande försvarspolitiska beslut. Läs artikel